Trojica u Trnju pdf epub – Vansonphu.com


Trojica u Trnju Sad sam ja na redu Nisi, imam ja jo jedan Pitaj Bracu Braco, to ti ka e Braco je sjedio naslonjen na drveni zid barake i kamen i ima ga ao neku staru limenku u koritu isu enog potoka, medu bujnim korovom Za kiljio je pre ma njima, kukasti nos mu se namre kao Coknuo je jezikom i rekao Ima Hrvoje jo jedanTut mrzovoljno sle e ramenima, gun aju i ne to o tome kako on, kao najmla i, prolazi uvijek najgore Onda predade pi tolj Hrvoju Hrvoje ga prihvati i po e polako i pa ljivo ni aniti u sme u bocu za pivo koju su stavili na granu glavate vrbe uz potok Gledaj sad re e Hrvoje ciljaju i U ite se, u ite, juniori re e Braco i pogodi kamen i em limenku Samo bez sva e10 thoughts on “Trojica u Trnju

 1. Gabi Gabi says:

  Jedna od najdra ih lektira iz osnovne kole


 2. Alen Piralić Alen Piralić says:

  Uzbudljiv krimi za djecu Ostalo mi je pozitivno sje anje na ovaj Pavli i ev roman jo iz osnovne kole pa sam ga htio pro itati jo jednom, sa punijom svijesti.Lijepo je do ivjeti te neke dijelove Zagreba, sada kad su mi nakon studiranja i smucanja po Zagrebu ipak poznati, kroz prozu Pogotovo mi se svi a onaj mek koji ti opisi ostavljaju, kao kada gledate ITD ev spot Sonja Ono, Zagreb, ljeto, nig


 3. Martina Martina says:

  Trojica u Trnju su mi ostala u lijepom sje anju iz najmla ih dana, pa mi se u inilo zanimljivim ponovno pro itati taj roman nakon malo vi e godina Pavli i zna do arati atmosferu, a i napraviti zgodnu zagonetku Dapa e, ovo je prakti ki ud benik za pisanje kriminalisti kog romana za djecu Usto, vratio me u djetinjstvo, pa je i ocjena prikladno visoka


 4. Bojan Lazić Bojan Lazić says:

  Roman je lektirni naslov za peti razred Sadr ajno je u potpunosti primeren uzrastu u enika koji se sa lako om mogu identifikovati sa glavnim junacima kao svojim vr njacima Autor na zanimljiv na in prikazuje avanture de aka koji su po svaku cenu eleli da isteraju pravdu na videlo, a da su pritom u li u veoma nezgodnu, pa donekle i po ivot opasnu situaciju U duhu kriminalisti kih romana koje je ina e pi


 5. Michel Percan Michel Percan says:

  Kada Hrvoje, jedan od trojce najboljih prijatelja nestane u slavnom Trnju, i to u isto vrijeme kada se odigrala i velika plja ka banke, njegovi prijatelji Braco i Tut zapo inju pravi kriminalisti ku pustolovinu kojoj apsolutno nema pramca.Roman je do ivio veliku slavu 90 tih, ili se barem meni u djetinjstvu takvim inio, prije svega jer je vukovarski pisac, a ve tada poznati zagreba ki krimi kroni ar Pavao


 6. Katarina Katarina says:

  HRV Ova knjiga ostaje kao jedna od mojih najdra ih iz osnovne kole, a ponovno bi ju sada pro itala bez razmi ljanja ENG This book remains as one of my favorite elementary school reads, and I would read it again now in a heartbeat.


 7. Maja Antolić Maja Antolić says:

  knjiga mog djetinjstva, napeto i interesantno i danas, uzivancija


 8. Mr Amazing Mr Amazing says:

  It was OK for a kids book The plot lacked any real depth and it was kind of dull.


 9. Zoran Krušvar Zoran Krušvar says:

  Iskreno, ne mogu se ja sad tako dobro sjetiti te knjige da bih objektivno sudio o njoj Ipak sam to itao pred cirka dvadeset i pet godina Ali sje am se da sam je itao vi e od jednom i sje am se da mi je bila draga Pa onda etiri zvijezdice, mislim da je to po teno.


 10. Adam Damjanović Adam Damjanović says:

  Lektira.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *