[ Download eBook ] The Collected Stories of Frank Herbert Author Frank Herbert – Vansonphu.com

The Collected Stories of Frank Herbert Frank Herbert, the New York Times bestselling author of Dune, is one of the most celebrated and commercially successful science fiction writers of all time But while best known for originating the character of Paul Atreides and the desert world of Arrakis, Herbert was also a prolific writer of short fiction His stories were published individually in numerous pulps and anthologies spanning decades, but never collected Until now The Collected Stories of Frank Herbert is the most complete collection of Herbert s short fiction ever assembled thirty seven stories originally published betweenand , plus one story, The Daddy Box, that has never been appeared before Really great collection of short stories very interesting and a nice overview of the evolution of Mr Herbert s writing However, the stories tend to be pretty dense, and it took a long time to get through the book. I got to about 250 pages, or slightly better than a third of the way through Yes, I know the stories are sequenced chronologically, and likely improve with time butNo.My wife used to have this habit whenever we watched something on DVD back before streaming put a whole lotta coffin nails in that particular medium We d watch the show and, once it was done, she d immediately jump to the deleted scenes I learned to just get up and leave when this happened because not once was I ever rewarde I got to about 250 pages, or slightly better than a third of the way through Yes, I know the stories are sequenced chronologically, and likely improve with time butNo.My wife used to have this habit whenever we watched something on DVD back before streaming put a whole lotta coffin nails in that particular medium We d watch the show and, once it was done, she d immediately jump to the deleted scenes I learned to just get up and leave when this happened because not once was I ever rewarded with anything worthwhile There s a reason some stuff ends up not making the final cut.Now, the difference here is, of course, that these short stories of Herbert s were published, so they didn t end up mouldering away in a filing cabinet until he passed However, having read virtually every single novel Herbert wrote and enjoying them all granted, to varying degrees, but still , these stories just feel like inferior, cutting room floor stuff.The stories I read all have a preponderance to include aliens, whether required or not And Herbert s style is markedly different from what I remember in his novels His writing is still dense with philosophy and ideas, but it s also much lighter and, at times, he even tries to be humorous, which mostly falls flat There s also that frenetic narrative style on display here where the protagonist is under a really tight deadline And the stakes are super high And he might die And it s always a he And there are way Way Way too many exclamation points employed To be fair, the last of the stories I read were circa 1961, and Dune wouldn t be published for another four years or so, and maybe he grew into his style before then, but right now, the thought of slogging through another 450 pages of this stuff, versus, perhaps, revisiting his novels, just fills me with dread.Someday, I might attack this book again though, if I do, I ll likely read the stories in reverse chronology , but for now, I m tapping out I have been a fan of Frank Herbert since the first time I read Dune To read so many of his short stories that covered so many of the years leading up to Dune was a real treat The stories were fairly deep for short stories and I really enjoyed the handful of them that were a short series with the same characters and an ever continuing story If you like Frank Herbert then you will enjoy this book Lots of interesting stories. IF your are a Dune fan, they are included multiple references to the Series.Written in the 1950 s, with references to the late 90 s and early 2000 s, a windowof what the future was perceived was going to be forty years later. Really great Some stories are better than others, but I thoroughly enjoyed this collection A nice collection, some stories can also be found in Eye, but I m guessing many don t have that volume Also good to go back and reread Herbert, the genesis of so much current space opera. Zbi r wczesnych opowiada najwybitniejszego pisarza science fiction, odkrywa przed czytelnikami prawdziw drog do Diuny Tom pierwszy zawiera kr tkie formy pisarza z lat 1952 1961, w przewa aj cej ilo ci publikowane wcze niej na amach kultowego magazynu Astounding i ju w tych pierwszych opowie ciach wyra ne s pierwiastki, za kt re rzesze wielbicieli literatury fantastycznej pokocha y Franka Herberta i jego Diun Pojawiaj si tu motywy dominacji przez podb j religijny, zacz tki Zbi r wczesnych opowiada najwybitniejszego pisarza science fiction, odkrywa przed czytelnikami prawdziw drog do Diuny Tom pierwszy zawiera kr tkie formy pisarza z lat 1952 1961, w przewa aj cej ilo ci publikowane wcze niej na amach kultowego magazynu Astounding i ju w tych pierwszych opowie ciach wyra ne s pierwiastki, za kt re rzesze wielbicieli literatury fantastycznej pokocha y Franka Herberta i jego Diun Pojawiaj si tu motywy dominacji przez podb j religijny, zacz tki p niejszego Missionaria Protectiva, w tki wznoszenia ludzkich zdolno ci psychicznych na nadnaturalny i dor wnuj cy komputerom poziom Kap ani PSI , oraz motywy wskazuj ce na dojrzewaj cy pomys dominacji matriarchalnej w Imperium Galaktycznym i zakrojonych na setki lat manipulacji eugenicznych prowadzonych przed ukryte w cieniu stowarzyszenie kobiet Operacja St g Siana , kt re w pe nej formie, jako Bene Gesserit, pojawi y si w opus magnum autora Prawd m wi c nie mia bym najmniejszego problemu z zaakceptowaniem tego, i seria opowiada z Umbo Stetsonem i Lewisem Orne, stanowi swoisty prequel do Diuny opisuj cy to uniwersum kilka tysi cy lat przed wydarzeniami cyklu o Arrakis W wielu z historii dominuj c rol odgrywa polityka a bohaterowie nie stroni od filozoficznych dywagacji, formu uj c my li, kt re za kilkana cie lat stan si ideami g oszonymi przez postaci z Diuny.Poza tym, zbi r ten odkrywa r wnie kilka, nieznanych dot d, obliczy Franka Herberta Okazuje si on by niezr wnanym humoryst i obserwatorem zachodz cych w wiecie przemian i trend w kulturowych Agencja OKRONA , oraz pisarzem niewahaj cym si forsowa nawet najbardziej karko omnych pomys w, przekuwaj c je w pasjonuj ce i ciekawe opowie ci, kt re broni si znakomicie, mimo up ywu lat Do moich ulubionych historii tego rodzaju nale Jaja i popio y na Ziemi pojawia si istota, kt ra widzi w pa mie, w kt rym ludzie odbieraj d wi ki , Pie godowa odwiedzamy planet , kt rej upraszczaj c mieszka cy rozmna aj si poprzez piew , oraz Przypomnie sobie na Ziemi przylatuje zaawansowana technologicznie cywilizacja i stawia ludziom ultimatum albo odnajd spos b na porozumienie si z nimi, albo planeta zostanie zniszczona , kt re, na marginesie, wydaje si e by o g wnym r d em inspiracji dla Teda Chianga, podczas pisania Historii Twojego ycia.Og lnie pierwszy tom Opowiada zebranych to jedna z najlepszych antologii autorskich, jakie dane mi by o przeczyta Z ka dej strony wylewa si niepowtarzalny klimat i, rozpoznawalny niemal w ka dym zdaniu, mistrzowski styl Franka Herberta Dla fan w pisarza i Diuny , oraz og lnie dla mi o nik w prozy popularnonaukowej, jest to lektura obowi zkowa Polecam Out of 40 stories in this book, there were only 8 worth reading


About the Author: Frank Herbert

Frank Herbert was a critically acclaimed and commercially successful American science fiction author.He is best known for the novel Dune and its five sequels The Dune saga, set in the distant future and taking place over millennia, dealt with themes such as human survival and evolution, ecology, and the intersection of religion, politics, and power, and is widely considered to be among the classics in the field of science fiction.He was the father of fellow author Brian Herbert.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *