[download Audible] Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983 Author Andrzej Paczkowski – Vansonphu.com

Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983 By em czynnym wiadkiem wydarze , kt re w tej ksi ce opisuj , do dzi czuj wi emocjonaln z tym, co dzia o si podczas karnawa u , przerwanego wybuchem wojny polsko jaruzelskiej i z lud mi, z kt rymi si w wczas spotyka em Jest to sytuacja wygodna, gdy pami tam atmosfer , kt ra zwykle nie pozostawia ladu w dokumentach Ale jednocze nie dla historyka kryj si za tym liczne pu apki Stara em si przebrn drog mi dzy Scyll profesjonalnych zasad i standard w a Charybd moich przekona i wspomnie Os d cie Pa stwo sami, czy przeby em j ca oAndrzej Paczkowski10 thoughts on “Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983

  1. Kinga Kinga says:

    I will not bore you with another review of a Martial Law book Or will I My research is actually complete and my book is almost finished The bit I still have left to write takes place in 2012 in London Yet my mum so lovingly found, bought and sent all those books to me that I feel obliged to read them.Let me just list a few things I have learnt from this volume This will befor my


  2. Bartłomiej Szwichtenberg Bartłomiej Szwichtenberg says:

    Niesamowita ksi ka Obowi zkowa pozycja dla ka dego, kto interesuje si wydarzeniami okresu stanu wojennego w Polsce Autor podchodzi do sprawy kompleksowo pokazuj c, z jednej strony bezb dno i fachowo dzia a w adz polskich, z drugiej starania opozycji do zaprzestania stosowanej przez wspomniane w adze represji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *